TFC Hart voor Frankrijk

Geert en Florien Lustig

Geert, Florien en Marleen Lustig

“Het is altijd ons verlangen geweest om de wereldwijde kerk te dienen. We weten ons nu door God geroepen. Frankrijk is al lange tijd op ons hart gebonden. We verlangen ernaar om samen met de christenen daar de kracht van het Evangelie te ontdekken in woord en daad en te zien dat de Heilige Geest grenzen doorbreekt.”

Op 12 januari 2020 werden ds. Geert Lustig, zijn vrouw Florien en dochter Marleen uitgezonden naar Zuid-Frankrijk. Frankrijk is één van de meest geseculariseerde landen van Europa. De UNEPREF is een kleine gereformeerd-evangelische kerk (45 gemeenten, ruim 4000 leden) in met name Zuid-Frankrijk en enkele grote steden. De gemeenten zijn kwetsbaar maar verlangen om ook anderen met het Evangelie te bereiken. Er is behoefte aan toerusting en revitalisering van de bestaande gemeenten. Ds. Geert Lustig zal als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de UNEPREF werkzaam zijn. Naast de zorg voor Marleen hoopt Florien samen met Marleen ondersteunend en diaconaal van betekenis te kunnen zijn.

Blijf op de hoogte

Volg ook de familie Lustig via Instagram, Facebook of via de website van de GZB

Wilt u meer informatie lezen over de thuisfrontcommissie? Ga dan naar tfc.hartvoorfrankrijk.nl of stuur een mail naar tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com

Steun ons

Naast steun door middel van gebed, is er financiële steun nodig om het project van Geert en Florien in het Zuiden van Frankrijk vorm te geven.

Giften zijn aftrekbaar bij de belasting, vanwege de ANBI-status. Het rekeningnummer waar u donaties naar toe kunt doen, kunt u hieronder vinden: NL63 RABO 0373 7431 22 t.n.v. TFC Hart voor Frankrijk

Wilt u donateur worden van het project of een periodieke schenking doen? Stuur dan even een mail naar tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com